Posts Tagged 'SF Forum'

SFSF och SF Forum 50 år

Lördagen 20 mars firade SFSF sitt 50-årsjubileum. Egentligen föddes föreningen tidigare än så; de första tankarna kom under hösten 1959 och det första numret av SF Forum lär ha skickats ut redan före årsskiftet. Men föreningen anser ändå att hela 2010 kan få vara jubileumsår, och speciellt firades jubileet i Forodrims lokaler med ett hyfsat omfattande program.

Carolina anger priser för Lars Sydolf och Anders Reuterswärd, Janne Alroth i bakgrunden och Gunnar Gällmo tar kaffe. SF-Forum-framsidor på väggen!

Tårtan

Några av föreningens ordförande var där och berättade. Lars-Olof Strandberg kunde berätta om de allra första åren som var turbulenta med uteslutningar av politiska skäl som han nu ångrar. Närvarande var också Lars Sydolf som var ordförande 1979, och Carolina Gómez Lagerlöf och Eva Norman som tillsammans varit ordförande under de senaste 15 åren. 

Lars Sydolf

Några framsidor till SF Forum prydde lokalen, och detta föreningsfanzine hyllades genom närvaro av tidigare redaktörer som Karl Wärneryd och Karin Lundwall. Självklart visade Lars-Olov bilder från SFSFs verksamhet; speciellt trevligt var det att återse lokalen på Pontonjärgatan där aktiviteten var hög i slutet av 70-talet.

Karl Wärneryd, Anna Gómez Lagerlöf, Lars-Olov Strandberg, Eva Norman och Karin Lundwall

Janne Alroth, Mårten Svantesson, Karin Lundwall, Katarina Karlgren, Rasmus Kaj, Carolina Gómez Lagerlöf och Lars Sydolf

Tomas Cronholm och Anna Gómez Lagerlöf. Foto Lars Sydolf.


19-21 november 2021

Categories