..

Union SF

Science Fiction Union Skandinavien, SFUS, var en kortlivad paraplyorganisation för svensk fandom 1958 – 1959. Den utgav ett medlemsfanzine, Union SF. Här är den och några andra stenciler från samma tid.

UnionSF_01 UnionSF_02 UnionSF_03 UnionSF_04 UnionSF_05 UnionSF_06-07 UnionSF_09 UnionSF_10 UnionSF_11 UnionSF_12 UnionSF_13 UnionSF_14 UnionSF_15 UnionSF_16

Boklådan  TopSecret

Stockon 2

Här finns lite om Stockon 2, den första sf-kongress jag deltog i (1958). Och här finns mer.

Fancon 2

Fancon 2 var min första kongress efter Stocon 2. Den ägde rum i Stockholm 31 maj till 3 juni 1974. Här finns programboken i cbr-format (ca 70 Mb, laddar ner direkt) och här i pdf-format. Programboken skickades ut med ett följebrev.

Kolon 20

Här finns Bellis klassiska fanzine som pdf! Kolon 20.


Swecon i Stockholm 15-17 juni

Worldcon 75, Helsingfors 2017


%d bloggers like this: