Archive for the 'Uncategorized' Category

År 2011 – en liten årskrönika

År 2010 var jubileernas år: Karolinska Institutet fyllde 200 år och SFSF 50. Jag var inblandad i bägge dessa firanden. Det ledde till att KI förärade mig en silvermedalj i början av året medan svensk fandom gav mig Alvar Appeltoffts minnespris, Alvarn, för 2010 vid Eurocon 2011. Denna den första europeiska sf-kongressen i Sverige dominerade min verksamhet fram till juni när den ägde rum på Tekniska högskolans kårhus i Stockholm. Eftersom jag är kassör för kongressen har jag fortfarande en hel del med den att göra. Före kongressen var det svårt att hinna med så mycket kongressande men efter den har jag varit på Finncon/Animecon, November och SF-dag på Tekniska museet. Lagom för att få den senare annonserad i SF-Forum lyckades jag få ut nr 118 av denna överlevande representant för pappersfanzinen.

På KI har jag deltagit i några betygsnämnder vid disputationer, och jag deltog i den kommitté som genomförde KIs 13:e utbildningskongress med temat Bedömning för kvalitet – från kunskap till kompetens.

Bosse 9 mån

Familjen har utökats med ett barnbarn, Bodils son Bo kallad Bosse, född på internationella kvinnodagen 8 mars. Slutligen har också 2011 varit ett jubileumsår – den 18 december 1961 träffade jag Margareta som jag sedan dess varit tillsammans med.

Jag fick Alvarn!

Foto: Margareta Cronholm

Vid en prisutdelningsceremoni på Eurocon 2011 (mer om den senare) tilldelades BEMs redaktör fandoms Nobelpris, Alvar Appeltoffts Minnespris för år 2010. Förstummad och naturligtvis helt ovärdig denna utmärkelse vill jag tacka de svenska fans som råkar läsa detta. Priset består av en lysande skulptur med fanniskt motiv, utformad av Nicolas Krizan, ett diplom (som nu pryder väggen i mitt fanniska arbetsrum) och en summa pengar vilkas användning för fandoms bästa jag ännu inte bestämt. Fanspan har gratulerat!

SFSF:s julmöte 2010

SFSF:s julmöte 19 december 2010

Familjen Alroth (David, Nanna, Janne, Jacob) och Anna Davour i mitten

Mårten Svantesson, Gunnar Gällmo, Anna Gustafsson Chen, Ahrvid Engholm

Traditionellt har SFSF ett julmöte som många gånger varit hemma hos ordförande Carolina, men i år var vi i Forodrims lokaler på Kungsholmen. Ett 15-tal fans hade mött upp för att dricka glögg med lussekatter, äta julskinka och risgrynsgröt, prata sf, ge varandra julklappar och inte minst, lyssna på Anna Davour (Åka) som pratade om steampunk. Som vanligt kunde jag inte låta bli att anteckna.

Anna Davour

Åka berättade att Jeter, Blaylock och Powers skickade runt en bok mellan sig om hur det var att vara fattig i London förr, och att detta kanske var det utlösande för steampunk. Jeters första var Infernal Devices, medan Powers Anubisportarna i själva verket är pre-viktoriansk. Utmärkande för steampunk är den synliga teknologin – kugghjulen syns, och på Åkas blog om steampunk i Sverige finns en bild på en mekanisk fågel som hon modifierat så att den är genomskinlig. Åka nämnde också steampunkmusik, och eftersom jag missförstod en hel del av vad hon berättade (jag lyssnar aldrig på den typen av musik) har jag rättat i enlighet med ett mail hon skickade: Abney Park vill vara steampunk efter att ha tröttnat på goth, medan andra annekteras av olika obskyra skäl, som Doctor Steel, ett slags industri-hiphop, och Rasputina som klär sig i viktorianska underkläder och spelar cello. Den svenska boken Expeditionis planeta Teitus som nyligen recenserats i DN är ett utmärkt exempel på steampunk. Åka retar sig dock på språkfel: ”äro” används inte bara i pluralis. Åka tror att den stora toppen på steampunkeran kanske är förbi, och kanske det nya är varianten dieselpunk, som bygger på 30-talets Art Deco. Ett exempel på detta är filmen Sky Captain and the World of Tomorrow, som jag faktiskt sett själv med behållning.

Steampunk i sin moderna form startade (kanske) 1987 med Jeters Infernal Devices, och Jeter var den som uppfann namnet steampunk. 1995 kom Paul Di Filippos The Steampunk Trilogy, och 2009 exploderade fältet efter en artikel i New York Times. Nu publiceras massor av steampunk. Välkänd är Cherie Priests Boneshaker, men Åka irriterar sig på att fokuset så helt ligger på prylar och attribut. De är roliga, men inte som bärande ingrediens i litteratur. Samtidigt gillar hon inte puristerna som tycker att det absolut måste finnas en anknytning till vår egen värld, ungefär som alternativhistoria. Novellsamlingarna Steampunk och Steampunk Reloaded innehåller historier i helt andra världar. Där finns berättelser om barnarbetare, gruvmiljöer och ångteknik, och ren fantasy.

Åka avslutade den trevliga genomgången med en egen idé till alternativhistoria, som ledde till att jazzen utvecklades i Sverige i stället för i USA. Den hoppas jag att man får läsa med tiden!

SFSF och SF Forum 50 år

Lördagen 20 mars firade SFSF sitt 50-årsjubileum. Egentligen föddes föreningen tidigare än så; de första tankarna kom under hösten 1959 och det första numret av SF Forum lär ha skickats ut redan före årsskiftet. Men föreningen anser ändå att hela 2010 kan få vara jubileumsår, och speciellt firades jubileet i Forodrims lokaler med ett hyfsat omfattande program.

Carolina anger priser för Lars Sydolf och Anders Reuterswärd, Janne Alroth i bakgrunden och Gunnar Gällmo tar kaffe. SF-Forum-framsidor på väggen!

Tårtan

Några av föreningens ordförande var där och berättade. Lars-Olof Strandberg kunde berätta om de allra första åren som var turbulenta med uteslutningar av politiska skäl som han nu ångrar. Närvarande var också Lars Sydolf som var ordförande 1979, och Carolina Gómez Lagerlöf och Eva Norman som tillsammans varit ordförande under de senaste 15 åren. 

Lars Sydolf

Några framsidor till SF Forum prydde lokalen, och detta föreningsfanzine hyllades genom närvaro av tidigare redaktörer som Karl Wärneryd och Karin Lundwall. Självklart visade Lars-Olov bilder från SFSFs verksamhet; speciellt trevligt var det att återse lokalen på Pontonjärgatan där aktiviteten var hög i slutet av 70-talet.

Karl Wärneryd, Anna Gómez Lagerlöf, Lars-Olov Strandberg, Eva Norman och Karin Lundwall

Janne Alroth, Mårten Svantesson, Karin Lundwall, Katarina Karlgren, Rasmus Kaj, Carolina Gómez Lagerlöf och Lars Sydolf

Tomas Cronholm och Anna Gómez Lagerlöf. Foto Lars Sydolf.

Hur andra ser oss

Jag har nyss gjort en rundresa i Stockholms biblioteksvärld för att affischera för Imagicon 2. Många bibliotek var positiva, men i Alvik skulle man tala med barnboksbibliotekarien och på Medborgarplatsen hänvisades jag till ungdomsavdelningen. Det här stämmer illa med åldersfördelningen i fandom! (Tack till David Langford)

Paddvår

dsc00424b3Under några dagar varje vår vandrar paddorna ner från sina vinterbon till vår bäck och damm vid Rösjötorpsvägen. Här är en padda som tyckte att det var väl kallt och föredrog att klättra upp på ett isflak.


Swecon 2019

Ö-kon. Östberga kulturhus, Stockholm, 8-10 mars 2019