Archive for the 'Uncategorized' Category

Systervälde – ny svensk sf

Stefan Dahlström: Systervälde. Fantasiförlaget 2021.

Systervälde | Fantasiförlaget

Nutida svensk fantastik är oftast ren fantasy och därför är det glädjande att några skriver klassisk sf där litteraturformen används för att problematisera filosofiska eller politiska frågor. Här befinner vi oss på en planet där kvinnorna, sioraander, styr och där männen, dionesser, förvisats till hemländer som fungerar som landets ekonomiska motor med gruvor och fabriker. Kvinnorna är dessutom själva segregerade utifrån hur de kommit till, och detta blir aldrig helt klart. Det kan vara som “invitros” som visserligen inte är kloner men ändå odlats till nära vuxen ålder, de kan som foster ha odlats på ett liknande sätt, eller fötts på det naturliga sättet. Men till och med då sker inseminationen med sperma som, om det är en pålitlig leverantör, inte innehåller några y-kromosomer. Man vill ju inte bli mor till en “tommie” som männen föraktfullt kallas. De kan på sin höjd få servera på middagar.

Berättelsen handlar i stor utsträckning om hur huvudpersonen Elin, som är en invitro, i och med sin första mens blir vuxen nog att börja sin sju år långa militärtjänst. Hon känns som en vanlig skolflicka med vänner, konflikter och förälskelser, osäker på sitt utseende och sina kläder. Kasernlivet går lätt att känna igen från lumpen, men för Elin blir det en chock med allt våld och trakasserier. Det ädlaste en sioraand kan göra är att skydda sina “systrar” genom att vara kulfång. Elin får inblick i hur dionesserna lever och hamnar i en relation som naturligtvis är förbjuden. Han kallar systerskapet för systervälde. Men det är inte bara dionesser som protesterar utan det finns också kvinnor som driver att inte bara naturligt födda ska ha rösträtt.

Sammanhållningen bland sioraanderna bygger dels på hatet mot dionesserna men också på en religiös vördnad för kvinnan, livmodern och matriarkatet. Ritualen där kvinnors mensblod vördas och offras känns igen från det gamla Maorifolket på Nya Zeeland. Däremot är det svårt att hitta i sf-litteraturen där kroppsfunktioner brukar negligeras. Ett undantag är Madeline Ashby som låter menstruationen strula till det för hjältinnan i Company Town. Vampyrer har förstås ett naturligt intresse för blod, t ex i “Boobs” av Suzy McKee Charnas och Connie Willis ser till att det blir fint att menstruera i “Even the Queen”.

Som hyggligt ofta i klassisk sf kan berättelsen ses som allegori över aktuella politiska frågor.  Rena kvinnosamhällen har skildrats redan av de första kvinnliga sf-författarna, exempelvis är kvinnorna de styrande i Charlotte Perkins Gilmans Herland från 1915, och kvinnorna i “Conquest of Gola” av Leslie F. Stone klarar utmärkt att stå emot en manlig invasion (1931). Liksom i Systervälde framhåller dessa berättelser kvinnornas styrka och kanske överlägsenhet. Den fysiska separationen mellan kvinnor och män finner vi i The Gate to Women’s Country av Sheri S. Tepper och i Motherlines av Suzy McKee Charnas. Kraftig separation av kvinnor och män ses i dag t ex i Saudiarabien, medan fysisk separation på religiös eller etnisk grund med hjälp av murar ses på den av Israel ockuperade Västbanken. Dionessernas liv och protester liknar i mycket palestiniernas situation, medan sioraandernas syn på dem speglar den misogyna inställning som tyvärr inte bara finns hos saudier.

Uppdelningen i en arbetarklass och en överklass är förstås uråldrig och har skildrats både i och utanför sf. Klassisk är uppdelningen i H. G. Wells Tidmaskinen och ett senare, pulpigare exempel är Kenneth Bulmers The Changeling Worlds. I Systervälde ser de flesta uppdelningen som naturligt för matriarkatet, men Elin känner att det inte är riktigt rättvist. När dionesserna gör uppror och strejkar i en gruva är det militären som rycker ut, och de är också måltavla när soldaterna ska göra sitt prov. Frågan är om inte de utpekade fienderna, zeckorierna, bara används för att motivera ett starkt “försvar”.

Boken kan klassas som ungdomsbok eftersom huvudpersonen är en ung kvinna som upplever förälskelser och svek. Det är inget fel i sig, men den kan alltså läsas på flera sätt. Den är naturligtvis ett inlägg i diskussioner kring feminism. Även om kvinnornas regim är hårdför och närmast rasistisk är det uppenbart att kulturen är livskraftig. Risken med att skildra en kvinnlig civilisation som är lika brutal som de manliga är att man blir betraktad som misogyn, vilket drabbade den brittiske sf-författaren Edmund Cooper för hans roman Who Needs Men? där kvinnor jagar män som villebråd.

Berättelsen diskuterar den ideologiska kampen mellan politik som bygger på egoism respektive solidaritet, vilket naturligtvis är aktuellt för alla åldrar. Genom många olika exempel förespråkar boken jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde. Handling och värld ses ur den unga huvudpersonens perspektiv. Det är effektivt för berättelsen men samtidigt gör det att vi inte får veta tillräckligt om hur andra personer tänker och känner, och det gäller framför allt de vuxna. Det gör också att läsaren står frågande inför hur reproduktionen går till och hur samhället styrs, mer än att det är ett matriarkat med val. Det hindrar förstås inte att man engageras av Elins spännande upplevelser och försök att förstå och acceptera sin situation.

Slutligen måste bokens fysiska utseende berömmas. Ett elegant omslag, snygg text och bara ett fåtal typografiska och språkliga missar. Det är sådant som kan försvara den fortsatta utgivningen av fysiska böcker. Ett varmt tack till Fantasiförlaget för boken!

Böcker lästa i november 2020

Histoire by Claude SimonClaude Simon: Historia.

Den förra Simon jag läste var Vinden som i alla fall hade en slags linjär handling. Nu är det ju inte för handlingen man läser Simon så även om Historia visserligen innehåller handlingar men knappast konsekutiva är det inte i sig ett problem. Det närmast poetiska språket med långa meningar, ofta över flera stycken och sidor och med instuckna satser, är klart njutbart. Här presenteras i alla fall en del familjeminnen, huvudsakligen genom beskrivningar av vykort där inte bara texten och bilden diskuteras utan också frimärket.

.

 

INSTÄLLT 4 november Författarbesök: Lena M Fredriksson: På Västbanken intet  nytt? Att leva under långvarig ockupation | Varbergs bibliotek - människor,  möten, medierLena M. Fredriksson: På Västbanken intet nytt?

Att leva under långvarig ockupation. Det här är en fotobok med text som tillkommit genom att författaren besökt den del av Palestina som utgörs av Västbanken. Det blir en obegriplig och fasansfull skildring av övergrepp, påtvingade husrivningar, nattliga räder i hemmen, fängslande av barn och en utbredd apartheidpolitik, som det känns angeläget att alla känner till även om svenska tidningar och tv vänt bort blicken. I boken finns trots allt beskrivningar av hopp, glädje, humor och mänsklig värme som visar att det kanske ändå inte är för sent att vända utvecklingen, bara ockupationen upphör.

.

The Jaws that Bite, the Claws that Catch: Coney, Michael G.: 9780879971632:  Amazon.com: BooksMichael G. Coney: The Jaws That Bite, The Claws That Catch.

John-Henri Holmberg påminner på facebook om att det finns gott om äldre sf. Den här är från 1975 och onekligen en trevlig upplevelse. I stället för fängelse kan brottslingar välja att paras ihop med någon person som gärna lever farligt, eftersom eventuella kroppsskador kan brottslingen reparera genom att fungera som reservdelslager. Det blir aktuellt eftersom det finns gott om farliga djur, t ex hajar som lever på land, och farliga nöjen som glidflygning. En bedagad stjärna är inte heller ofarlig.

.

Survival Ship and Other Stories: Merril, Judith: 9780919588073: Amazon.com:  BooksJudith Merril: Survival Ship and other stories.

Judith Merril är mest känd som antologiredaktör och recensent, men denna samling noveller från 50-talet visar att hon också är en utmärkt författare. Titelhistorien är helt underbar och jag vill absolut inte förstöra den genom att beskriva den om någon till äventyrs inte har läst den. Även om det förekommer utomjordningar är novellerna framför allt inriktade på mänskliga relationer, speciellt genusrelaterade. Lite märkligt är att boken är indelad i kapitel, vart och ett omfattande en novell och Merrils kommentarer till den. Klart läsvärt och inte föråldrat.

Böcker lästa i februari 2019

Image result for all systems redMartha Wells: All Systems Red.

Det här är första delen i en serie dagböcker skrivna av en “murderbot”, en robot eller egentligen en cyborg som är anställd för att sörja för säkerheten i interplanetära projekt. Den har själv modifierat sig så att den styr sig själv, och vill egentligen bara vara i fred och njuta av tv-serier som den laddat ner. Den får anledning att både hjälpa och bli hjälpt och uppskattad av människor när det blir kriser i uppdraget på den ogästvänliga planeten, och handlingen blir då både spännande, humoristisk och varm. En kort roman med mycket innehåll som absolut kan rekommenderas!

 .

Image result for K. G. Johansson BeatriceK. G. Johansson: Beatrice.

Det här är en trevlig klassisk sf-berättelse där en utomjordisk intelligens dyker upp och vill hjälpa mänskligheten, som här redan har skaffat direktkommunikation med varandra via ett hjärnimplantat. En stor del av berättelsen handlar om en relation mellan två kvinnor, som blir ovanligt intressant och trovärdig genom att de tillåts bli irriterade på varandra och ha hemligheter. Genom att mycket av handlingen är förlagd till ett litet rymdskepp finns det också stora möjligheter till att beskriva relationer där. Det hela kryddas med lite fysik och varelsens egna tankar.

 

Image result for Ellen Klages: Wicked Wonders.Ellen Klages: Wicked Wonders.

En härlig novellsamling med mer eller mindre antydd fantasy, som en besviken flicka som får en syster och vill bli häxa, ett par lekkamrater som skiljs åt för att en ska iväg på ett generationsrymdskepp, en mystisk värld i hemmet där en flicka sover över för första gången, trolleritrick och oändlig delning av en kaka. Med mera. Perfekt språk och varm skildring av mänskliga svagheter med lite hjälp av fantastik.

.

.

Image result for Aldous Huxley: Brave New World.Aldous Huxley: Brave New World.

Det extremt välorganiserade livet där människor odlas fram för att få gruppvis identiska egenskaper ställs här mot det kaotiska livet i ett indianreservat, och båda känns outhärdliga. Intressant att läsa men nog hade berättelsen åldrats betänkligt, även om det känns hyfsat sannolikt med en stat som styr sina medborgare genom att få dem att känna sig lyckliga, dels genom propaganda och uppfostran, dels genom en drog, soma. Att boken skrevs innan DNAs betydelse för genetiken var känd gör att biologin blir omodern, men faktiskt skulle det i dag vara lättare att “tillverka” de identiska individerna. Däremot skulle de enklaste av dessa, epsilonmänniskorna, knappast behövas eftersom de skulle kunna ersättas av robotar och AI, och avsaknaden av dessa gör också historien omodern. Dessa svagheter klarar man genom att ta hänsyn till när den är skriven (1931), värre är att personerna är rätt platt skildrade och inte förmår engagera.

 

År 2011 – en liten årskrönika

År 2010 var jubileernas år: Karolinska Institutet fyllde 200 år och SFSF 50. Jag var inblandad i bägge dessa firanden. Det ledde till att KI förärade mig en silvermedalj i början av året medan svensk fandom gav mig Alvar Appeltoffts minnespris, Alvarn, för 2010 vid Eurocon 2011. Denna den första europeiska sf-kongressen i Sverige dominerade min verksamhet fram till juni när den ägde rum på Tekniska högskolans kårhus i Stockholm. Eftersom jag är kassör för kongressen har jag fortfarande en hel del med den att göra. Före kongressen var det svårt att hinna med så mycket kongressande men efter den har jag varit på Finncon/Animecon, November och SF-dag på Tekniska museet. Lagom för att få den senare annonserad i SF-Forum lyckades jag få ut nr 118 av denna överlevande representant för pappersfanzinen.

På KI har jag deltagit i några betygsnämnder vid disputationer, och jag deltog i den kommitté som genomförde KIs 13:e utbildningskongress med temat Bedömning för kvalitet – från kunskap till kompetens.

Bosse 9 mån

Familjen har utökats med ett barnbarn, Bodils son Bo kallad Bosse, född på internationella kvinnodagen 8 mars. Slutligen har också 2011 varit ett jubileumsår – den 18 december 1961 träffade jag Margareta som jag sedan dess varit tillsammans med.


19-21 november 2021

Categories