Mer Stockon 2 – och EuroCon!

Här ett utdrag ur Blick in die Zukunft, årg 5 nr 25/26, Mars/April 1959, översatt från tyska.

SFCE-Schweden (originaltext)

SFCE-Schweden låter sig inte avskräckas av svårigheter. Problemet med sf-idévärvning angrips från två håll. I söder genom vännen Helin med utgångspunkt i Göteborg, i norr genom vännen Bierbaum med Stockoholm som centrum. Ett intimt samarbete mellan dessa städer, understött av en skickligt planerad värvning kommer att jämna vägen för SFCE i Sverige. I Stockholm träffas den övervägande tekniskt sinnade gruppen varannan onsdag för att diskutera tekniska problem. Författare, vilkas noveller har tekniska fel, kritiseras i klubben.

Ad astra – SFCE-Schweden

(SFCE-Schweden får 600 tryckta inträdesvillkor och annat värvningsmaterial. SFCE hjälper SFCE-Gruppe Schweden så gott den kan. Euro-Con i Sverige står på planeringslistan. De svenska vännerna – se till höger! [bilden var till höger om detta]).

– wdr –
[Wolf Detlef Rohr, utgivare och chefredaktör]

Vi presenterar
SFCE-Schweden (originaltext)

Här en bild från den senaste kongressen i Sverige. De troligen mest kända fansen är här samlade runt det runda bordet (som i detta fall är kantigt).
Från vänster till höger:
C. O. Elsner, filmvetare, som vi tackar för många värdefulla filmer, G. Setterborg, sf-författare, som också recenserar böcker i Galaxy och Häpna!, S. Lönnerstrand, sf-författare som fått ett pris på 10000 kr sf-barnboken Rymdhunden, L. Helgesson, välkänd inom svensk fandom och en av grundarna av SF Union Skandinavien, L. Sörensen, sf-författare som skriver mycket för tidningar och är känd för sina sf-dikter, ja och sedan undertecknad (meine Wenigkeit… “chefen” för SFCE-gruppe Schweden skulle jag knappast vilja beteckna “Wenigkeit”!). Får jag härmed presentera: C. H. Bierbaum, som skulle vilja förverkliga den europeiska sf-tanken tillsammans med SFCE i Sverige.

0 Responses to “Mer Stockon 2 – och EuroCon!”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
19-21 november 2021

Categories


%d bloggers like this: