År 2011 – en liten årskrönika

År 2010 var jubileernas år: Karolinska Institutet fyllde 200 år och SFSF 50. Jag var inblandad i bägge dessa firanden. Det ledde till att KI förärade mig en silvermedalj i början av året medan svensk fandom gav mig Alvar Appeltoffts minnespris, Alvarn, för 2010 vid Eurocon 2011. Denna den första europeiska sf-kongressen i Sverige dominerade min verksamhet fram till juni när den ägde rum på Tekniska högskolans kårhus i Stockholm. Eftersom jag är kassör för kongressen har jag fortfarande en hel del med den att göra. Före kongressen var det svårt att hinna med så mycket kongressande men efter den har jag varit på Finncon/Animecon, November och SF-dag på Tekniska museet. Lagom för att få den senare annonserad i SF-Forum lyckades jag få ut nr 118 av denna överlevande representant för pappersfanzinen.

På KI har jag deltagit i några betygsnämnder vid disputationer, och jag deltog i den kommitté som genomförde KIs 13:e utbildningskongress med temat Bedömning för kvalitet – från kunskap till kompetens.

Bosse 9 mån

Familjen har utökats med ett barnbarn, Bodils son Bo kallad Bosse, född på internationella kvinnodagen 8 mars. Slutligen har också 2011 varit ett jubileumsår – den 18 december 1961 träffade jag Margareta som jag sedan dess varit tillsammans med.

0 Responses to “År 2011 – en liten årskrönika”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
19-21 november 2021

Categories


%d bloggers like this: