Archive for July, 2011

Jag fick Alvarn!

Foto: Margareta Cronholm

Vid en prisutdelningsceremoni på Eurocon 2011 (mer om den senare) tilldelades BEMs redaktör fandoms Nobelpris, Alvar Appeltoffts Minnespris för år 2010. Förstummad och naturligtvis helt ovärdig denna utmärkelse vill jag tacka de svenska fans som råkar läsa detta. Priset består av en lysande skulptur med fanniskt motiv, utformad av Nicolas Krizan, ett diplom (som nu pryder väggen i mitt fanniska arbetsrum) och en summa pengar vilkas användning för fandoms bästa jag ännu inte bestämt. Fanspan har gratulerat!


20-22 mars INSTÄLLT

Archive